Skip to main content

Moskva ja kogu Venemaa Patriarh Kirilli pöördumine

Moskva ja kogu Venemaa Patriarh Kirill

Praegusel sugugi mitte kergel ajal, tingimustes, kus riigivõim rakendab kõiki võimalikke meetmeid, piiramaks koroonaviiruse nakkuse levikut, kutsun ülemkarjaseid, vaimulikke, munkasid ja nunnasid ning ilmlikke üles võimendama palvet Jumala poole, kaitsmaks inimesi kahjutoova taudi eest, ülemkarjaseid ja karjaseid aga jätkama innukalt jumalateenistuste pidamist, eriti aga Jumaliku Euharistia, Kristuse Ihu ja Vere sakramendi läbiviimist – „Jumala teenimisele ei pea midagi eelistama“ (Vaga Nursija Venedikti Jumalateenistuse kord, 43. peatükk).

Täna on paljud meist sunnitud valima kangelasteo ja püsima kodus nelja seina vahel. Nendele ma sõnan: las teie üksiolemise paik muutub teie jaoks kõrbeks, kus palvetada üksi või koos perekonnaga; nii nagu on öeldud Evangeeliumis: Aga sina, kui sa palvetad, siis mine oma kambrisse ja lukusta uks, palveta oma Isa poole, kes on varjatud, ja su Isa, kes näeb varjatutki, tasub sulle! (Mt. 6,6). Las sellele kangelasteole innustab meid ka Vaga Maria Egiptusemaalt, kes veetis palju aastaid eraldatuses palvetades kõrbes.

Nendel päevadel jääme me ilma võimalusest olla koos, viibida meie kõigi poolt armastatud Suure Paastu jumalateenistusel. Kuid me teame, et isegi põrgu väravad ei saa võitu Kristuse Kirikust (Mt. 16, 18). Kes võib meid lahutada Kristuse armastusest: kas viletsus, või ahastus, või tagakiusamine, või nälg, või alastiolek, või häda, või mõõk? <…> kuid selles kõiges me saame täieliku võidu tema läbi, kes meid on armastanud. <…> Ei surm ega elu, ei inglid ega peainglid, ei praegused ega tulevased, ei väed, ei kõrgus ega sügavus ega mistahes muu loodu suuda meid lahutada Jumala armastusest, mis on Kristuses Jeesuses, meie Issandas (Roomlastele 8, 35-39). Isegi sunnitud lahusoleku ajal, nagu on mitmeid kordi ajaloo jooksul olnud Kristuse järgijad kõrbetes ja mägedes, koobastes ja kuristikes, jääme me vankumatuks usuliseks ühenduseks, mida seob kogu südamest tulev palve Issanda Jeesuse poole. Selles palves pole me sugugi üksi – meiega koos seisavad Jumala Aujärje ees ka meie pühad eelkäijad, Vene Kiriku ajaloolise olemasolu kõigi ajastute usuvägilased, innustades ja julgustades meid. Ole meelekindel, Kristuse Kirik <…> Kristuse järgijad kannavad sinu eest hoolt, Jumala ees seisjad, ja ümbritsevad (Vene Kiriku Uusmärtrite ja usutunnistajate jumalateenistuse polieleioni tropar).

Kannatagem, vennad ja õed, ajutist viletsust meie lähedaste elu ja tervise säilimise nimel. Kannatliku meelega elagem üle meile osaks saanud hingevalu kindlas lootuses, et Kõikvõimas Issand, kellele said osaks kannatused ja kes võttis vastu surma ristil inimkonna eest ja Oma Ülestõusmisega avas meile tee pääsemiseks, muudab selle hingevalu rõõmuks kohtumise üle, kus me saame jumalateenistusel kirikus Teda ühises palves ülistada, Ja Issand Jumal pühib pisarad kõigilt palgeilt ja kõrvaldab oma rahva teotuse kogu maalt (Js. 25, 8).

Palvetagem neil päevil eriti nende eest, kes ennastsalgavalt rakendavad oma jõudu, lõpetamaks surmatoovat taudi, nende eest, kes töötavad meie linnade ja külade elu tagamise nimel. Olgem nendele tänulikud ja avaldagem neile kogu võimalikku toetust. Tänan ka kõiki teid, kallid piiskopid, isad, vennad ja õed, teie innuka Jumala, Tema Kiriku ja üksteise teenimise eest.

Palvetan lakkamatult teie kõigi eest.

+ KIRILL
Moskva ja kogu Venemaa Patriarh

3. aprill 2020 | patriarchia.ru